Փաստաթղթեր
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 301-Ա/1 հրամանը
Խորհրդի ստեղծման և կանոնադրության հաստատման կարգը
Երիտասարդական պետական քաղաքականության 2018-2022թթ. ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը մշակելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի անհատական կազմը
Առցանց համակարգով ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրերի փորձագիտական քննությունն իրականացնող անկախ փորձագետների 2017 թվականի ցուցակը հաստատելու մասին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանը
Միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար կարգը, դիմումի և հաշվետվության ձևերը:
Երիտասարդական աշխատողի կանոնակարգին հավանություն տալու ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշումը
Կարգը, հայտի ձևը, կից անհրաժեշտ փաստաթողթերի ցանկը
1 2